Grand Prix Senior - Grand Prix Seniordance

Czas jest trudny, sytuacja skomplikowana, więc trzeba sięgnąć do nieszablonowych rozwiązań. Nieraz wspominaliśmy, że musi zostać zachowana delikatna równowaga wszystkich członów ruchu, par, organizatorów, sędziów i działaczy. Warunki podziału stwarzają dyskomfortową sytuację dla wszystkich, ale można spróbować znaleźć rozwiązanie, pozwalające zachować maksimum idei wspólnej rywalizacji i zabawy. Trzeba zachować parytet organizatorów, uczestników i sędziów, wobec braku oficjalnych możliwości współpracy zwaśnionych organizacji.

Lata pracy - podziękowania

Z dniem 22 lutego 2015 roku Komisja ds. Ruchu Seniorów i Hobby w składzie: Grzegorz Gargula, Andrzej Roszak, Dariusz Podgajny i Leszek Kusiak zakończyla swoją misję w PTT. Chcieliśmy tą drogą podziękować wszystkim ludziom, zarówno tym u steru PTT , jak i Wam wszystkim, którzy wspieraliście przez te lata nasze działania ku wspólnemu dobru, jakim jest prężny, zorganizowany i dający satysfakcję ruch seniorów. Spieraliśmy się nieraz , ale dzięki zaufaniu jakim nas obdarzyliście możemy patrzeć  zupełnie inaczej na ruch i jego rozwój.

Obyś żył w ciekawych czasach

"Obyś żył w ciekawych czasach" - to stare chińskie powiedzenie, a właściwie klątwa, bardzo pasuje do tego, co dzieje się w ostatnim czasie w ruchu tanecznym.

Rozwój ruchu tanecznego w Polsce trwa już  dziesiątki lat.
Był to okres działania praktycznie jednej organizacji skupiającej tancerzy, sędziów oraz kluby, czyli Polskiego Towarzystwa Tanecznego (PTT).  Obecnie  mamy  do czynienia z sytuacją, kiedy to obok PTT istnieje równolegle druga organizacja: Federacja Tańca Sportowego (FTS). Ten fakt zachwiał światem tanecznym, bo obie te organizacje rywalizują ze sobą, a wręcz nastawione są antagonistycznie do siebie.

Nie będziemy tutaj robić analizy genezy powstania, jak i przebiegu tego konfliktu, bo możemy mieć zbyt mało wiedzy na ten temat oraz dlatego, że mogłoby to, mimo braku takich intencji, prowadzić do posądzenia nas o brak obiektywizmu i stawanie po którejś ze  stron. Wiadomym jest, że ten podział jest konsekwencją istnienia dwóch największych organizacji tanecznych  na arenie międzynarodowej: WDSF i WDC, które między sobą rywalizują. Stąd, nie wchodząc w szczegóły,  należy sądzić, że obecna sytuacja będzie trwała przez bliżej nieokreślony czas, a my seniorzy musimy odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości.

Czy musimy stawać po którejś ze stron?
Niekoniecznie. Każdy ma swoje zadania. My stańmy przede wszystkim po naszej stronie - stronie tańczących seniorów i niech jedynym celem będzie  obrona interesów i rozwój naszego Ruchu.

cd...

Strony