Klasy taneczne w PTT

Klasy par w PTT nie są skorelowane z klasami par w FTS.
Zestawienie uwzględnia tylko pary, które startowały w turniejach organizowanych przez PTT od 1 lutego 2015 roku.

Klasa taneczna D w PTT

Copyright © 2010-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane tabele należą do ich prawnych właścicieli. Korzystanie z nich bez uprzedniej zgody SD jest zabronione.

 

Klasy taneczne C-S w PTT

Copyright © 2010-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane tabele należą do ich prawnych właścicieli. Korzystanie z nich bez uprzedniej zgody SD jest zabronione.