Klasy taneczne w FTS

Zmiany klas, które nastąpiły wskutek ich nadania parom przez FTS po 1 stycznia 2015 roku są od tego momentu nieskorelowane ze zmianami klas w PTT.
Zestawienie uwzględnia tylko pary, które startowały w turniejach organizowanych przez FTS od 1 lutego 2015 roku.

Klasa taneczna D w FTS

Copyright © 2010-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane tabele należą do ich prawnych właścicieli. Korzystanie z nich bez uprzedniej zgody SD jest zabronione.

 

Klasy taneczne C-S w FTS

Copyright © 2010-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane tabele należą do ich prawnych właścicieli. Korzystanie z nich bez uprzedniej zgody SD jest zabronione.