Rankingi i klasyfikacje taneczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poszczególnych organizacji tanecznych, pary uczestniczące w turniejach klasyfikowane są wg posiadanej klasy tanecznej oraz przydziela im się odpowiednią kategorią wiekową.

Organizatorzy turniejów przedstawiają swoją ofertę turniejową biorąc pod uwagę ilość par mogących potencjalnie wziąć udział w turnieju. Pomocne w tym są tabele klasowe, które prowadzimy dla wszystkich par podejmujących współzawodnictwo. Dane te można znaleźć w tabelach:

Klasy taneczne w FTS                Klasy taneczne w PTT

W ramach współzawodnictwa par Senior i Hobby rozgrywane są także turnieje cykliczne, których celem jest wyłonienie zwycięskich par po całym roku startów w tych turniejach. Nazywamy je turniejami Grand Prix.
Turnieje Grand Prix mogą być rozgrywane wg różnych założeń - po szczegóły odsyłamy do zakładki Przepisy. Ponieważ pary taneczne współzawodniczą w ramach swoich kategorii wiekowych, prowadzimy dla nich tabele przedstawiające zajmowane przez pary miejsca, punkty składowe oraz sumę punktów decydującą o klasyfikacji generalnej w każdej kategorii - od Dorośli I po Senior III. Tabele te również prezentujemy na kolejnych stronach.

Zasady przydzielania punktów oraz decyzje dotyczące przeklasyfikowań w ramach klas tanecznych można znaleźć w przepisach publikowanych również przez nas. W razie wątpliwości chętnie pomagamy w ich interpretacji na naszym Forum, gdzie w wielu wątkach poruszamy takie tematy.

Uwaga: Stan prezentowany na naszej stronie należy traktować jako materiał archiwalny!

ranking Seniordance rankingi PTT rankingi FTS