Rankingi w PTT

Polskie Towarzystwo Taneczne określiło trzy rodzaje klasyfikacji odnotowywanych w tabelach pod nazwą rankingów.

Turnieje Grand Prix Seniorów obejmują dwa rodzaje turniejów określane wspólną nazwą Grand Prix Seniorów PTT (GPS PTT ).
Szczegółowe zapisy dotyczące rankingów PTT znajdują się w Regulaminie Grand Prix Seniorów PTT .

Prowadzone są rankingi:

1. Grand Prix Polski Senior (GPPS PTT ) -> tabele rankingowe .

Do rankignu wliczane są turnieje typu Open rozgrywane w kategoriach wiekowych i w stylach określonych w przepisach.

2. Grand Prix Seniorów D (GPSD PTT ) ->  tabele rankingowe .

Do rankingu wliczane są turnieje typu Open, w których mogą brać udział pary, które w swoim pierwszym starcie w cyklu rocznym mają klasę nie wyższą niż D, rozgrywane w kategoriach wiekowych i stylach - jak określono szczegółowo w przepisach.

 

Dodatkowo odnotowuje się starty par seniorskich prowadząc ranking ENDURE Grand Prix Seniorów PTT ( Endure GPS PTT ) -> oczekujemy na starty.

Ranking uwzględnia wyniki wszystkich turniejów GPS PTT oraz wszystkich innych turniejów, w których startowały pary seniorskie wg zapisów w CBD PTT, zgodnie ze szczegółowymi regulacjami określonymi w przepisach PTT.