Przepisy PTT

Przepisy aktualne na stronie PTT

Przepisy archiwalne 2:

  1. Przepisy Sportowego Tańca Towarzyskiego     archiwalne                                                                      (plik PDF)
  2. Przepisy STT - Wykaz figur                              archiwalne                                                                      (plik PDF)
  3. Przepisy STT - STROJE                                    archiwalne                                                                     (plik PDF)
  4. Przepisy STT - zasady współzawodnictwa w grupach Hobby i Seniorzy      archiwalne                           (plik PDF)
  5. Regulamin Grand Prix Seniorów PTT               archiwalne                                                                    (plik PDF)

Przepisy archiwalne 1:

  1. Przepisy Sportowego Tańca Towarzyskiego     archiwalne                                                     (plik PDF)
  2. Przepisy STT - Wykaz figur                              archiwalne                                                     (plik PDF)
  3. Przepisy STT - STROJE                                    archiwalne                                                     (plik PDF)
  4. Przepisy STT - zasady współzawodnictwa w grupach Hobby i Seniorzy      archiwalne          (plik PDF)
  5. Regulamin Grand Prix Seniorów PTT      archiwalne                                                              (plik PDF)

 

Artykuły:

Nowe nazewnictwo - czas na przejście.                    (artykuł archiwalny)