Nowe nazewnictwo - czas na przejście

(styczeń 2013r.)

Rok się zakończył i jest to pora, aby zrealizować zapowiadane zmiany.

1. Tancerze i ich usytuowanie

Zgodnie z przepisami i wykazem czynności, ze strony CBD PTT zmiany zostaną dokonane przez administratorów wg klucza:

a)   w Grupach Hobby poniżej 35 roku życia zawodnikow
•  kategoria Hobby Start - klasa Hobby E
•  kategoria Hobby Open - klasa Hobby D
b)  w Grupach Hobby powyżej 35 roku
•  kategoria Hobby Start Towarzyski - klasa E
•  kategoria Hobby Open Towarzyski - klasa D
c)  w Grupach Seniorów powyżej 35 roku życia par wg klucza:
•  dotychczasowa klasa D - klasa C

Uwaga; pary tańczące już w kategorii Start, które z racji stażu winny przejść do kategorii Open wg dotychczasowych przepisów, przechodzą do klasy D.
Zapisy w książeczkach dokonuje macierzysty klub.

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami, przysługuje parom prawo do jednorazowej korekty klasy na pierwszym turnieju, zarówno w górę jak i w dół. Decyzję podejmuje Komisja Sędziowska. Stosowny wniosek do Komisji Sędziowskiej turnieju składa macierzysty klub.

Nowa kategoria START jest przeznaczona dla tancerzy, którzy nigdy nie rywalizowali jeszcze turniejowo, poziomowo poniżej klasy E (czyli dotychczasowego Startu).

 

2. Kategorie wiekowe

To nie jest już nowość, ale przypominamy, jako że funkcjonuje już jednolity zapis dla całej grupy Seniorów:

(Uwaga - przedziały dla SIII i SIV już nieaktualne - dop. red .)
a) Dorośli II 25 i więcej (25+) lat ;
b) Seniorzy I 35 i więcej (35+) lat ;
c) Seniorzy II 45 i więcej (45+) lat ;
d) Seniorzy III min. 55 lat starszy z partnerów (55+), min. 45 lat młodszy z partnerów (45+) ;
e) Seniorzy IV min. 66 lat starszy z partnerów (66+), min. 56 lat młodszy z partnerów (56+) .

Obowiązuje rok urodzenia młodszego z partnerów. W przypadku nie spełniania powyższych kryteriów wiekowych (młodszy z partnerów nie osiągnął 25 lat, a starszy ma min. 35 lat) para startuje w kategorii Dorośli II.

 

3. Turnieje - nowe nazewnictwo:

•  turnieje w kategorii Start rozgrywane są w nowej formule (3 tańce w stylu i ograniczenia strojów i repertuaru)
•  dotychczasowe turnieje w kategorii START zostają przemianowane na turnieje w klasie E
•  dotychczasowe turnieje w kategorii Open zostają przemianowane na turnieje w klasie D Open (oznacza to dopuszczenie par o klasie maksymalnej D) lub turnieje w klasie D (oznacza to dopuszczenie par o klasie wyłącznie D)
•  w klasach wyższych odpowiednio
•  dotychczasowe turnieje Open plus (Open+) zostają przemianowane na turnieje Open (oznacza to dopuszczenie wszystkich par w kategorii, bez podziału na klasy)

Dla ułatwienia podaję tabelkę zmian:

Dotychczasowa nazwa
Dotychczasowi uczestnicy
Nowa nazwa
Uczestnicy
- - Start Start
Start Start E E
Open Open, Start D Open Start, E, D
Open+ Start, Open, D, C, B, A, S Open Start, E, D, C, B, A, S
- - D D
C C C C
- - C Open Start, E, D, C
B B B B
- - B Open Start, E, D, C, B
A A A A
- - A Open Start, E, D, C, B, A
S S S S

Grzegorz Gargula