Regulamin rankingu Grand Prix Seniordance

1. Zasady ogólne

 • ranking jest prowadzony przez Seniordance.pl dla cyklu turniejów pod nazwą Grand Prix Seniordance (GP SD)

 • ranking jest niezależny od innych rankingów, które są wewnętrzną sprawą prowadzących je organizacji

2. Zasady szczegółowe

 • do rankingu zalicza się maksimum 10 turniejów

 • ilość turniejów każdej organizacji jest taka sama

 • są również turnieje neutralne, otwarte, nie firmowane przez żadną organizację, dostępne dla wszystkich, bez żadnych ograniczeń

 • ranking jest prowadzony dla konkurencji ST i LA  D Open (E+D) oraz  ST i LA Open w kategoriach Dorośli II, Senior I, Senior II i Senior III

 • program turnieju jako minimum musi obejmować wszystkie konkurencje objęte rankingiem

3. Uczestnicy:

 • turnieje PTT lub FTS - udział mogą wziąć pary zgodnie z odpowiednio przepisami PTT lub FTS, wg stanu na dzień rozgrywania turnieju

 • turnieje otwarte - udział może wziąć każda para niezależnie od przynależności organizacyjnej. Warunkiem jest poświadczenie o posiadanej klasie tanecznej lub jej braku (np. książeczka startowa itp.), by można było zweryfikować prawidłowość zgłoszenia na turniej do odpowiedniej konkurencji.

4. Zasady prowadzenia punktacji oraz ustalanie wyniku końcowego:

 • ranking jest prowadzony na bieżąco dla każdej pary

 • podstawą włączenia pary do rankingu końcowego jest udział w minimum 4 turniejach

 • do wyniku końcowego zalicza się 6 najlepszych rezultatów

 • do obliczeń w kategorii OPEN włączone są również turnieje mistrzowskie ST i LA

 • naliczanie punktów odbywa się wg tabeli punktowej

Miejsce Punkty   Miejsce Punkty   Miejsce Punkty
1 180   8 75   17-19 40
2 150   9 70   20-24 35
3 130   10 65   25-28 30
4 110   11 60   29-32 25
5 100   12 55   33-40 20
6 90   13-14 50   41-48 15
7 80   15-16 45   pow. 48 10
 • punktacja uaktualniana jest po rozegranym turnieju przez doliczenie punktów za nowy turniej, w ramach jednego cyklu GP SD.

 • po rozegraniu turnieju finałowego tabele są przeliczane z uwzględnieniem zapisów powyżej, dotyczących rankingu końcowego

5. Nagrody - poszukujemy sponsorów!