Jest nas ponad 20 milionów

20 milionów ludzi powyżej 35 roku życia.
Czas zaznaczyć swoją obecność w ruchu tanecznym, adekwatnie do statystycznego rozkładu.

Profesor Wieczysty mawiał - tańczyć może każdy , a może teraz warto dodać i powinien? Bo czas powiedzieć, że lubimy tańczyć, potrafimy tańczyć i nie wstydzimy się tego. Bo jest to sposób na przyjemne i zdrowe uzupełnienie życia. Bo tworzą się możliwości, inicjatywy i przedsięwzięcia wspomagające i uzupełniające ofertę dla wszystkich.

Nie przypadkowo wspomniałem o profesorze Wieczystym.
Nocne spotkanie na turnieju imienia profesora było kamyczkiem uruchamiającym ciąg działań. I owocem tego jest właśnie ta strona. Strona poświęcona szeroko rozumianemu ruchowi seniorskiemu i hobby. A najważniejsze, że powstała dzięki uczestnikom tego ruchu. Lecz nie może to być koniec, to raczej dopiero początek, bowiem ta strona będzie żyła dzięki Wam - ludziom, którzy zechcą się podzielić swoimi wrażeniami, udostępnią swoje zbiory w galerii, napiszą opinie, wezmą udział w dyskusjach na forum, przygotują i wdrożą nowe przedsięwzięcia.

Strona to tylko jeden aspekt, ważny ale nie wystarczający.
Aby ruch się rozwijał trzeba znaleźć różne formy wspierania jego rozwoju. Już prowadzone są działania na gruncie PTT przygotowujące promocję ruchu seniorskiego i hobby. Została przyjęta na Walnym Zebraniu   strategia rozwoju tego ruchu jako wytyczna do dalszych działań Zarządu Głównego.
W ślad za tym idą prace nad modernizacją przepisów i wdrożeniem nowych form rywalizacji. Ale oprócz tego potrzebne są szeroko rozumiane działania promocyjne nastawione na popularyzację tańca hobby i seniorskiego oraz pozyskiwanie środków. To Wy możecie w swoich środowiskach, miejscach pracy dostrzec możliwości do nowych i bardzo czasem niekonwencjonalnych działań.

Tak jak ta strona powinny powstać kolejne przedsięwzięcia jako Wasze działanie.
Jak będą nas tysiące, to i ruch zyska należną oprawę i znaczenie. Każdy powinien w tym ruchu znaleźć miejsce, niezależnie od prezentowanego poziomu i swojej tanecznej historii. A strona niech będzie pośrednikiem, miejscem zebrań i prezentacji osiągnięć.

Zatem ruszamy i... do dzieła.

Grzegorz Gargula
wrzesień 2010