artykuł

Artykuły archiwalne

Nasze archiwalne artykuły, które tworzą historię Seniordance i są sporym kawałkiem historii ruchu tanecznego Seniorów.
Publikowaliśmy je na naszej "starej" stronie, którą w styczniu 2015 roku zastąpiliśmy obecną formą.
Tymczasowo udostępniamy te zapisy bez zdjęć, które z czasem uzupełnimy.

320.091 znaków, które przez te lata napisane zostały o Seniorach i dla Seniorów.
Wspomnienia, wspomnienia...